15 Ιουνίου 2024
Travelnews

Η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου γίνεται παράδειγμα τουρισμού χαμηλού αντικτύπου

Τι είναι ο τουρισμός χαμηλού αντικτύπου

Ο τουρισμός χαμηλού αντικτύπου αναπτύσσεται και εξελίσσεται επιφέροντας την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον συμβάλλοντας στη συνοχή και λειτουργία των τοπικών κοινωνιών. Αναφέρεται επίσης ως ήπιος τουρισμός ή ήπιες μορφές τουρισμού. Οι δράσεις ήπιου τουρισμού, ιδιαίτερα σε Προστατευόμενες Περιοχές, θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές.

H υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει μία ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει συμπερίληψη των ενδιαφερομένων μερών στη λήψη καίριων αποφάσεων προς υλοποίηση των στόχων του συστήματος τουρισμού χαμηλού αντικτύπου και ανάδειξης των στοιχείων της περιοχής. Μέσω του συλλογικού σχεδιασμού διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη αποτύπωση της φυσικής, ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής, η επίλυση τυχόν αντικρουόμενων αντιλήψεων, η αποδοχή του καθεστώτος προστασίας της Γυάρου και κυρίως η «ταύτιση» των εμπλεκομένων με την ανάπτυξη ήπιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός αυτής.

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί πιλοτικό σχέδιο με επιτόπιες επισκέψεις και αξιολόγηση του πλάνου ερμηνείας περιβάλλοντος στοχεύοντας σε συγκεκριμένα κοινά (π.χ. σχολική κοινότητα, εθνικά και διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία χαμηλού αντικτύπου, ομάδες ΑμεΑ, στοχευμένες πεζοπορικές ομάδες).

Επίσης, θα διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης διαχείρισης του τουρισμού χαμηλού αντικτύπου. Για να επιτευχθεί αυτός ο οδικός χάρτης θα προχωρήσει η συνδιαμόρφωση πλάνου επισκεψιμότητας με τους κύριους εμπλεκομένους φορείς, η επιλογή ξεναγών της τοπικής Μονάδας Διαχείρισης ή η ανάθεση της διαχείρισης των επισκεπτών σε εξωτερικούς αναδόχους (π.χ. τουριστικά γραφεία). Το έργο θα γίνει παράδειγμα τουρισμού χαμηλού αντικτύπου.

Παρόλο που οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και γενικά οι Προστατευόμενες Περιοχές στη χώρα, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και σημεία προς ανάδειξη μέσω ήπιων μορφών τουρισμού, μοιράζονται τον ίδιο στόχο διατήρησης της προστασίας της περιοχής και ενίσχυσης της αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες. Η σύνθεση μίας δοκιμασμένης μεθοδολογίας μέσω της ειδικής εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί, θα προσφέρει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και την ευελιξία τοπικής προσαρμογής, ώστε να γίνει εφικτή η εφαρμογή στο εθνικό σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Ως άμεσα επωφελούμενοι από το έργο αναφέρονται όσοι εργαστούν στις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, οι επισκέπτες που θα έχουν τη δυνατότητα μίας μοναδικής εμπειρίας που διαφορετικά θα ήταν αδύνατη καθώς και οι μαθητές που θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το νησί. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν των κοντινών νησιών (Σύρος, Άνδρος, Κύθνος) και άρα εμμέσως θα ωφελήσει την τοπική οικονομία τους με δεδομένο ότι σημαντικό μέρος των οικονομικά ενεργών κατοίκων των νησιών, εργάζεται στον τουριστικό τομέα.

Διαβάστε ακόμα:

Πως θα αξιοποιηθούν τουριστικά ο παλιός υδρόμυλος Κλίφκης και οι ερειπωμένες νεροτριβές

Πώς, πού, πότε ταξιδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό

Aυθεντικότητα, προσωποποιημένες εμπειρίες: Τι αναζητά η Gen Z στα ταξίδια της

Πηγή: www.travel.gr